Update #1 Van idee naar eerste case

Onze data ligt in de handen van staat en markt. We hebben zelf nauwelijks nog controle. De eerste fase van de ontwikkeling van het Internet is wat dat betreft dramatisch en eenzijdig verlopen. Kan dat anders met Internet of Things en de aankomende Age of Smart Everything? Het afgelopen jaar heeft een groepje enthousiastelingen samen verkend of er een fair deal voor IoT data mogelijk is. Het antwoord is “ja, door zelf onze data op te slaan en te distribueren.” Zo ontstaat er in ieder geval een beter evenwicht tussen dienstverlener en burger.

Missie

DataCommons is een vereniging (io) die burgers en hun dienstverleners de mogelijkheid biedt om data zo op te slaan dat burgers zelf de opslag en distributie kunnen beheren. 

Hoewel het nu simpel klinkt waren er wat “pivots” nodig voordat we kwamen waar we nu staan. Zo dachten we bij de start dat we zelf ook het mobile network voor machines met bijvoorbeeld LoRaWAN moesten beheren. En hebben we verkend of we zelf ook visualisaties en dataservices moeten ontwikkelen. Uiteindelijk willen we het zo simpel mogelijk houden, met alleen opslag en beheer van data en een transparante, open organisatie.

Welke cases?

Iedereen kan DataCommons dadelijk gebruiken. Maar sommige net iets meer. DataCommons zal zich bij aanvang vooral richten op de kleine onafhankelijke dienstverleners die lokaal een Internet of Things oplossing in hun stad draaien. Dat begint daadwerkelijk in Den Haag, maar zal daarna stad voor stad verspreiden. (Open sollicitaties van marketeers M/V zijn meer dan welkom!)

Organisatie 

DataCommons is een vereniging (io). Je kunt lid worden en zo meebouwen aan ons succes. Leden zijn actieve burgers en dienstverleners. Samen werken we aan een doeltreffende dienstverlening en groei in de komende jaren. 

Spillover: Een landelijke netwerk voor LoRa door burgers en ondernemers

Zoals gezegd dachten we bij de start dat we zelf een LoRa netwerk in handen moesten hebben, om end to end controle te garanderen. Daar zijn we tijdens de onderzoeksfase van afgestapt, maar niet zonder een stevige lobby te voeren om van enkele kleine netwerken The Things Network communities een organisatie te smeden die instaat is om landelijk een kwaliteitsgarantie te geven aan professionele gebruikers. Binnenkort start dit landelijke netwerk vanuit Zuid-Holland. We houden je op de hoogte in de volgende update!

Next Steps

In 2017 gaan we stapsgewijs de dienst bouwen door een reeks projecten uit te voeren. Dat start met in samenwerking met InfoSupport. Samen met dit bureau bouwen we in de eerste maanden van 2017 een tracking app voor burgers om zelf te monitoren hoe ze hun auto in de wijk gebruiken. Dit is een goed voorbeeld van een dienst waarbij burgers veel baat hebben bij het zelf beheren van privacy gevoelige informatie.